Psixiatrla psixoanalist arasındakı fərq nədir?


cavab 1:

Digər cavabı tamamlamaq üçün bir psixiatr dərman yazan bir dərmandır. Psixoanalist Freudian terapiyasında öyrədilmiş bir terapevtdir və tibbi dərəcəsi olmadıqda dərman təyin edə bilməz. Psixiatr simptomları yüngülləşdirir, psixoanalist müştəriyə simptomları və simptomların səbəblərini təhlil etməyə kömək edir.


cavab 2:

Psixiatr həkimdir və ümumiyyətlə dərman təyin edir.

Bir psixoterapevt psixoterapiya aparır. Əksəriyyətimizin psixologiya dərəcəsi var, lakin mütləq deyil: bu psixiatriyadan fərqli olaraq müəyyən bir diplomu olan tibbi ixtisasdan fərqli bir akademik adından daha çox peşədir.

Psixoanalitist, sahəsi psixoanalizin müstəqil və eninə intizamı olan psixoterapevtin bir növüdür. Biz Freydin ən qanuni varisi və Freudun məktubuyuq. Freud inqilabını keçmişində və uzaqgörən hadisələrdə aparırıq və bunun üçün psixoanalitik olaraq psixoanalitik müalicədən keçdik.