Imin ilə Emin arasındakı fərq nədir?


cavab 1:

Bir isim kimi imine və enamin arasındakı fərq

ki, imine (üzvi kimya) ümumi r ilə r üzvi azot birləşmələri sinfidir

2-ci

c = yox; Enaminlər ilə toutomerikdirlər, enamin (üzvi kimya) isə ümumi d r ilə doymamış azot birləşmələrinə aiddir.

2-ci

c = c (r) -no

2-ci

bir aldehid və ya ketonun ikincil bir amin ilə yoğuşma reaksiyası ilə hazırlanmışdır; İminlərin tautomerik formalarıdır.