Funksional proqramlaşdırma ilə prosedur proqramlaşdırma arasındakı fərq nədir?


cavab 1:

riyazi olaraq

Semantika

əməliyyat semantikası

Denotasiya semantikası

Fəlsəfə

konstruktiv məntiq

klassik məntiq

istinad şəffaflığı

Mübahisə

Vikipediya

Riyazi tərifin seçilməsi mənasızdır

Proqramçı.SE

... [funksional proqramlaşdırma] ifadəsi, lambda abstraksiyaların hesablama ibtidai kimi yalnız rəsmi mənada universal olmadığını iddia etmək üçün bir şüardır (hər proqramı müəyyən bir şəkildə kodlaşdırmağı bacarmaq. çətin ola bilər). lakin, praktik baxımdan universal olan hər hansı bir başqa dildə, hətta sıfırdan markalanmış olanların da lambda əsaslı bir dildə istər effektiv, istərsə də təbii bir şəkildə həyata keçirilə biləcəyi.

çoxdur

çox az

sosial mühakimə

Görəndə bilirəm