Java şəbəkə proqramlaşdırma baxımından məlumatların giriş axını və tamponlu oxucu metodları arasında fərq nədir?


cavab 1:

Class BufferedReader: Bir simvol giriş axınından mətn oxuyur və simvolların, serialların və sətirlərin səmərəli oxunmasını təmin etmək üçün simvolları tamp edir.

DataInputStream sinfi: Məlumat daxiletmə axını ilə bir tətbiq, əsas giriş axını maşınından müstəqil olaraq ibtidai Java məlumat növlərini oxuya bilər. Tətbiq, sonradan məlumat daxiletmə axını ilə oxuna bilən məlumatları yazmaq üçün məlumat çıxışı axını istifadə edir.

Fayllar yaratarkən, DataInputStream, ikili sənədlər (.dat) və BufferedReader yaratmaq üçün standart giriş axını olaraq, mətn sənədləri üçün standart giriş axını (. Txt) kimi istifadə olunur. Hər ikisi ikili məlumatları və ya mətn məlumatlarını oxudu.

Ümid edirəm kömək etdi. Salam!