Oracle-da kümülatif artan ehtiyat nüsxəsi ilə diferensial artım ehtiyat nüsxəsinin fərqi nədir?


cavab 1:
  • Son artım ehtiyat nüsxəsindən sonra 1 və ya 0 səviyyəsinə dəyişdirilmiş bütün blokları dəstəkləyən bir diferensial ehtiyat. Son artım ehtiyat nüsxəsindən sonra 0 səviyyəsinə dəyişdirilən bütün blokları dəstəkləyən məcmu ehtiyat

Bərpa müddəti saxlama yerindən daha vacib olduqda məcmu ehtiyat nüsxələrə üstünlük verilir, çünki bərpa zamanı hər diferensial ehtiyat ardıcıllıqla tətbiq olunmalıdır.

Kümülatif artan ehtiyat nüsxələrini saxlamaq üçün kifayət qədər yer olduqda, müxtəlif ehtiyat nüsxələrin əvəzinə məcmu artım ehtiyat nüsxələrindən istifadə edin.