Sosial iş, sosial idarəetmə və sosial siyasət arasındakı fərq nədir?


cavab 1:

Akademik sahələr olaraq sosial iş, həssas insanları dəstəkləmək və gücləndirmək üçün təlim keçmiş mütəxəssislərin işidir, həm də onların təhsilləri və təlimləri. Sosial idarəetmə siyasətin həyata keçirilməsi və idarə edilməsinin öyrənilməsidir. Sosial siyasət sosial ehtiyacların öyrənilməsi və cəmiyyətlər kimi müxtəlif siyasi, iqtisadi, sosioloji, tarixi və hüquqi baxımdan konsepsiya və reaksiyaların sosial araşdırılmasıdır.


cavab 2:

Sosial iş: insanlara maneələri dəf etmək və arzuolunmaz şərtləri aradan qaldırmaq üçün öyrədilmiş bir şəxs tərəfindən görülən işlər (sosial işçilərin BSW və ya MSW olmalıdır).

Sosial idarəetmə: Bu, insanlara sosial xidmətlər göstərən bir obyektdir. Bu sosial agentliklə şəxs arasındakı əməliyyatlardır.

Sosial siyasət: Bunlar marginallaşmış və ya kənarlaşmış insanların təbliğini dəstəkləyən qanunlardır.