Bir proqram qurmaq və bir proqram işlətmək arasında nə fərq var? Bunu işlətmək üçün bir proqram qurmalıyam.


cavab 1:

Bir proqram qurduğunuzda sürücünüzə qoyun. Proqramı işləyərkən proqram dəyişdirilir və virtual yaddaşa bölünür və bu seqmentlərin bəziləri əsas yaddaşa yüklənir. Bir proqram əsas yaddaşda olduğu müddətdə yerinə yetirilmiş hesab olunur.

Proqramın mürəkkəbliyindən asılı olaraq, bütün proqramları "quraşdırmaq" lazım deyil. Bəzən mənbə faylı icra edilə bilən bir fayl olduğu müddətdə birbaşa əsas yaddaşa yüklənə bilər. Bir proqramın qurulmasının bir sıra səbəbləri var. Ancaq çox vaxt proqramın icrası zamanı lazım olan alt sənədlərin və faylların qurulmasını görürəm.