Dəyərlər və prinsiplər: davranış və davranış arasında fərq varmı?


cavab 1:

- Davranış nümayiş olunan hərəkətlərdir, davranış isə hərəkətlər və normalar arasındakı əlaqədir.

- Davranış, bir insanın bir hərəkət edə biləcəyinə dəlildir. Davranış davranışın müvafiq normalara uyğunluğu barədə hökmdür.

- Fərqli normalarla fərqli mühitlərdə davranışları düşünün. Bəzi hallarda normal (yaxşı davranış) sayılan eyni davranış digər hallarda uyğun olmayan (pis davranış) ola bilər.

- Davranış bu hərəkəti nümayiş etdirən şəxsin müəyyən bir norma normalarının rəhbərliyi çərçivəsində başa düşmək və hərəkət etmək bacarığı haqqında az şey deyir. Digər tərəfdən, davranış, kiminsə standartlardakı stimulları nə qədər yaxşı başa düşdüyünü və onlara reaksiya verdiyini göstərə bilər.