İki ədədin cəmi 361, iki ədəd arasındakı fərq 173. İki ədəd nədir?


cavab 1:

İki ədəd x və y olsun. Açıqlamaya görə, bu iki ədədin cəmi 361-dir

x + y = 361 ……… Eq. 1-ci

Açıqlamaya görə, bu iki rəqəm arasındakı fərq 173-dür

x - y = 173 ……. ..Eq. 2-ci

Eq-dən x-in dəyərini hesablayarkən. 2-ci

xy = 173

x = 173 + y

X-in bu dəyərini Eq-yə daxil etmək. 1-ci

x + y = 361

(173 + y) + y = 361

173 + y + y = 361

173 + 2y = 361

2y = 361-173

2y = 188

y = 188/2

y = 94

İndi y dəyərini Eq-də təyin edin. 1-ci

x + y = 361

x + 94 = 361

x = 361-94

x = 267

Beləliklə, iki ədəd 267 və 94-dir

267 və 94 iki nömrəsinə cavab verin

İndi Eq-dəki dəyərləri dəyişdirərək cavabın düzgünlüyünü yoxlayın. 1-ci

x + y = 361

267 + 94 = 361

361 = 361

Cavabın doğru olduğunu bildirir.