İki rəqəmli rəqəmin rəqəmlərinin cəmidir. 5. Nömrə ilə tərs arasındakı fərq 45-dir. Nömrəni tapa bilərsiniz?


cavab 1:

Bu bir tələbənin ev tapşırığı kimi görünür.

Ramana Kumar cavab verdi və düzgün metodu da izah etdi.

Bu, sadə idi və yalnız iki naməlum ilə eyni vaxtda bir tənlik problemi kimi ortaya qoyaraq asanlıqla işlənə bilər.

Həqiqi həyat problemləri o qədər də asan deyil.

Lakin kompüterlər bunu asanlaşdırdılar.

Budur, xatırladığım yeganə dil olan Microsoft Quick BASIC-də sadə bir iş. Mən 1970-ci illərdə Fortranda mütəxəssis idim, amma indi çoxunu unutmuşam.

Sayı açıqca 10 ilə 99 arasındadır

Buna görə növbəti bir döngə istifadə edin.

FOR i% = 1-dən 9-a qədər

FOR j% = 0-dan 9-a qədər

Sayı% = 10 * i% + j%

Tərs_Nömrə% = i% + 10 * j%

IF i% + j% = 5 VƏ ABS (sayı% -Reverse_Number%) = 45 BU

PRINT “Uğur! Sayı "; sayı%: STOP

NEXT j%

NEXT i%

PRINT "Belə bir nömrə yoxdur"

SON

Kompüter alimləri bunun tamam olub olmadığını yoxlayacaqlar?

Mən 69 yaşım var və sonuncu dəfə bunu təxminən 35 il əvvəl Dos əsaslı kompüterlərdə 640 KByte yaddaşlı və 20 MB sabit bir DOS əməliyyat sistemi və Microsoft Quick Basic-in proqramlaşdırma dili kimi istifadə etmişəm.

Beləliklə, mənim gözəl proqramlaşdırma bacarıqlarımı şərh edərkən xeyirxah və liberal olun!

- -


cavab 2:

Vahidin nömrəsi x, 10 rəqəmli nömrə isə y-dir. buna görə sayı 10y + x-dir. Verilmiş sayın cəmi 5-dir. Bu, y + x = 5. Sayın fərqi və onun çevrilməsi 10y + x - (10x + y) = 45. Bu 9y-9x = 45. və ya yx = 5. Bizdə iki var Y + x = 5 və yx = 5. Tənliklər hər ikisini həll etsək y = 5 və x = 0 olur. Buna görə sayı 50-dir.


cavab 3:

Vahidin nömrəsi x, 10 rəqəmli nömrə isə y-dir. buna görə sayı 10y + x-dir. Verilmiş sayın cəmi 5-dir. Bu, y + x = 5. Sayın fərqi və onun çevrilməsi 10y + x - (10x + y) = 45. Bu 9y-9x = 45. və ya yx = 5. Bizdə iki var Y + x = 5 və yx = 5. Tənliklər hər ikisini həll etsək y = 5 və x = 0 olur. Buna görə sayı 50-dir.