Ödənilən və çağırıla bilən səhmlər arasındakı fərq?


cavab 1:

Əziz dost, həm ödənişli, həm də çağırılanlar hər iki nizamnamə kapitalın növləridir və aşağıdakı kimi fərqləndirilir:

Çağırılan nizamnamə kapitalı Sözü gedən şirkətdən asılı olaraq bəzi şirkətlər sonradan ödənildikdə investorlara səhmlər buraxa bilər. Bu, daha çevik investisiya şərtlərini təmin edir və investorları əvvəlcədən maliyyə ilə təmin etmək məcburiyyətində qaldıqdan daha çox nizamnamə kapitalı gətirməyə sövq edə bilər. Səhmdarların borclu, lakin ödəmədikləri nizamnamə kapitalının miqdarı çağırılan kapital adlanır.

Ödənilmiş nizamnamə kapitalı, investorların səhmlər müqabilində ödədiyi hər hansı bir pul ödənilmiş kapitaldır. İnvestor tam ödəməmiş olsa belə, artıq köçürülmüş məbləğ ödənilmiş kapital hesab ediləcəkdir.

Ümid edirəm ki, bu sizə uğurlar kömək edir ...