Yom Kippur tövbə və ya kəffarə ilə bağlıdır? İkisinin arasındakı fərq nədir?


cavab 1:

Yom Kippur, Allahın insanları günahlarına görə ödədiyi bir gün kimi hazırladığı gündür. Məbəd mövcud olanda Kəffarə etmək üçün xüsusi qurbanlar verildi. Ancaq indi də, məbədimiz olmadıqda, yenə də Yom Kippurda kəffarə qalmaqdadır (baxmayaraq ki, günahların bağışlanmasına dair fikir ayrılıqları var).

Ancaq Allah yalnız tövbə edənlərə haqq verir və buna görə də bu, Yom Kippuru Kəffarə Günü kimi şərh edərək insanları tövbə etməyə çağırışdır. Bunu nəzərə alaraq, on gün əvvəl Rosh Hashanaya şofar vurmaq, insanları Yom Kippurdan geri dönmək üçün bir uydurma çağırışıdır.

Bəzi günahlar daha ağırdır və tövbə və Yom Kippur kafirdir. Ancaq Yom Kippur yenə də kəffarə prosesinə töhfə verir. Başqa bir insanı incitmisinizsə, kəffarə almadan əvvəl incitdiyiniz insan tərəfindən bağışlanmalısınız. Buna görə, Yom Kippurdan əvvəl Yom Kippurdan əvvəl yəhudilər arasında il ərzində xəsarət alanlar üçün bağışlanma istəmək çox yayılmışdır və insanlar ümumiyyətlə bağışlamağa hazırdırlar, çünki başqalarının da onları bağışlamalarını istəyirlər.

Məbəd mövcud olduqda, ağ rəngə çevrildikdə, Allah tərəfindən günahları bağışladığı bir əlamət olaraq götürülmüş qırmızı bir simli var idi. İndiki halda günahlarımızın bağışlandığına dair bir məlumat yoxdur. Əksinə, inanırıq ki, tövbəmiz doğru və səmimi olsa, Allah bağışlayar.


cavab 2:

Tövbə günahları dərk etmək və etiraf etməkdir. Kəffarə barışıqdır. İnsanlara qarşı edilən haqsızlıq halında, günahkarın səhvini bağışlamasını və bağışlanmasını istəməsi lazımdır. Allaha qarşı günahlara görə bağışlanma diləmək və qəbul etmək lazımdır. Yom Kippur'dan sağ çıxmış və Allahdan günahlarınızı bağışlamasını istəmisinizsə, yenə də burada olmağınız bağışlanma istəyinizin bir göstəricisidir.

Ancaq unutmayın ki, əvvəlcə səhv etdiyinizi müəyyənləşdirməli və bunun nə olduğunu aydın şəkildə qəbul etməlisiniz. Hər hansı bir bağışlanmadan və uzlaşmadan əvvəldir.


cavab 3:

Həm tövbə, həm də kəffarə üçün istifadə olunan yeganə söz İvrit dilidir: "Teschuwa" - hərfi mənada "tövbə" deməkdir. qayıt '. Tövbə və barışıq bu qayıdışa nail ola biləcəyimiz proseslərdir; Verdiklərini geri veririk, bizi düzgün yolumuzdan döndərən bütün hərəkətlərdən dönürük və buna görə də mükəmməl formasının əsl və vacib əksikləri olaraq Yaradanımızın nuru ilə üz-üzə gəlirik.