Bu sənin evindir Sənin evindir Bu sənin evindir Bu suallar arasındakı fərq nədir və ya hamısı eynidir?


cavab 1:
  • Sənin evindir Adətən istifadə etdiyiniz və ya kontekstdə istifadə etdiyiniz mövzulara istinad etmək üçün istifadə edirsiniz. Məsələn: John: Yeni evin yerini bəyənirəm. Jane: Məndən əvvəlki evinizin yeri xoşuma gəldi. John: Bir dəqiqə gözləyin, bu sizin danışdığınız evdir? Bu sənin evindir Adətən bundan xüsusi bir şeyə, xüsusən də yaxın ətrafa istinad etmək üçün istifadə edirlər. Məsələn: John: Yeni evimə xoş gəldiniz! Jane: Vay! Mətbəxinizlə nə etdiyinizi bəyənirəm. Ancaq sadəcə bu evin olub-olmadığını soruşmaq istəyirəm. Bu sənin evindir Ümumiyyətlə bunu özünəməxsus bir şeyə istinad etmək üçün istifadə edirsiniz, ancaq kənardan. Məsələn: Jane: Dünən bu küçəni keçdiyimi düşündüm. Bu sənin evindir

Bu