CFD ilə ANSYS arasında fərq varmı?


cavab 1:

ANSYS, ANSYS Fluent-in alt proqram olduğu bir proqram paketinin adıdır.

CFD "Hesablama Maye Dinamikası" nı dəstəkləyir. Bu mövzu alqoritmlərdən istifadə edərək müxtəlif mürəkkəb problemləri həll etmək üçün müxtəlif ədədi metodların tətbiqini əhatə edir.

ANSYS axıcısında həll ədədi metodlar, müvafiq tənliklər, alqoritmlər və s. Prinsiplərinə uyğun həll olunur. Əksinə, ANSYS Fluent CFD tətbiqi proqramı olan bir tətbiq olduğunu söyləyə bilərsiniz. Çünki CFD problemləri əllə hesablanmaq üçün uzun müddət (illər) çəkir.