Tərs sonsuzluqla sıfır arasında bir fərq varmı?


cavab 1:

Bəli, tamamilə fərq var.

Bir tərəfdən, imzalanmamış '0' rəqəmimiz var, yəni heç bir işarə yoxdur + və ya - bununla əlaqəli, astronomik olaraq çox sayda olan sonsuzluq anlayışına + və ya verilir - və nəticədə geri çevrilmə yenə də həqiqi bir rəqəmdir , lakin sonsuz kiçik.

Daha yaxşı bir sual, sonsuz sayda sonsuzluğun ola biləcəyinə dair idi. Əgər belədirsə, sonsuzluq və ya sonsuzluq deyilir? çünki bildiyiniz kimi sonsuz ədədlər var və sonsuz ədədlər yalnız 0 ilə 1 arasındadır.

Düşünmək üçün bir neçə yemək.


cavab 2:

Sonsuzluq çox böyük say üçün yalnız bir yanaşmadır.

Bundan əlavə, sonsuzluğa + və ya - işarəsi təyin edilir, halbuki sıfırda belə deyil.

Beləliklə, sonsuzluğun tərs hissəsi sonsuzluqla əlaqəli işarədən asılı olaraq müsbət və ya mənfi olan sonsuz dərəcədə az saydadır, lakin heç vaxt sıfır olmayacaqdır.

Buna görə sonsuzluğun tersliyi sıfıra doğru meyl edir, lakin tam olaraq sıfır deyil.