Node.js ilə server tərəfi JavaScript arasında fərq varmı?


cavab 1:
  1. Javascript bir proqramlaşdırma dili Node.js bir proqramlaşdırma dili deyil. Serverdə quraşdırılmış əməliyyat sistemi üçün Javascript kodunun (Google Chrome V8 mühərriki səbəbindən) tərcüməçisidir. Node.js yalnız tərcüməçi deyil, eyni zamanda asinxron I / O-ya diqqət yetirən libuv kitabxanasını da əhatə etmək üçün genişləndirilmişdir.

NODE.JS TERMINOLOGY

Disclaim: Mən PHP inkişafı haqqında yazıram