İki rasional ədəd arasındakı fərq rasional ədəddirmi?


cavab 1:

Bəli Riyazi,

{a,b}Q    (ab)Q. \{a, b\} \in \mathbb{Q} \implies \left(a - b\right) \in \mathbb{Q}.\

Bunu qoymaq üçün başqa bir yol olardı

\dfrac{a}{b} - \dfrac{c}{d} = \dfrac{ad - bc}{bd} \tag 1

Qrup nəzəriyyəsi kontekstində deyə bilərik ki, (1) rasional ədədlərin toplama işarəsi ilə bağlandığını nəzərdə tutur (bunlar faktiki olaraq əlavə və vurma ilə bağlanır, ayrıca sıfırla bölünmə halını istisna edirsinizsə bölünmə ilə bağlanır).