Fizikada güclə güc arasındakı fərq nədir?


cavab 1:

Bunlar iki fərqli şeydir:

Performans

  • Bir vatt saniyədə ötürülən enerjinin bir joulu ilə uyğun olduğu bir vahiddə ötürülən enerji miqdarı vat ilə ölçülürmü? Məsələn, ampullər ümumiyyətlə maksimum performansa malikdir. Deyək ki, 60W-dir. Bu, ampuldən saniyədə 60 joul enerji ötürülməsi deməkdir. Ayrıca daha asan: əgər kimsə güclü əzələləriniz olduğunu söyləsə, daha çox güc inkişaf etdirə bilərsiniz, çünki müəyyən bir müddətdə daha çox enerji ötürə bilərsiniz, bu da çəkilərinizi qaldırmağa və s. Çox uzun müddətdə çox enerji ötürə bilsəniz çox faydalı olmaz. Enerjini tez bir şəkildə köçürməlisiniz, əks halda çəkisi ağırlığı geri çəkəcəkdir

Güc

  • Bir və ya hər iki cismin hərəkətində bir dəyişikliyə səbəb olan iki cismin qarşılıqlı təsiri olaraq təyin olunur. Bir Newton, başqa qüvvələrin olmadığı zaman 1 kq kütlə 1 m / s² sürətləndirməsi üçün tələb olunan qüvvə olduğu Newtons-da ölçülür. Fizikada çəkiniz Newtons-da ölçülür, çünki Yerin cazibə qüvvəsi sonsuz dərəcədə böyük olan (və ya buna görə belə adlanır) cazibə qüvvəsindəki hər hansı bir cisimə təsir edir.

Göndərilən enerjinin miqdarı bir cisimdə hərəkət edən qüvvəni əks istiqamətli qüvvələr olmasa da, qüvvə istiqamətində hərəkət etdiyi məsafəyə vurmaqla hesablana bilər. Bunu lazım olan vaxta bölsəniz, güclənərsiniz.


cavab 2:

Güc: təkan və ya çəkmə xarakteri daşıyır və bir obyektin hərəkətsizliyindən (vəziyyətini / hərəkətini dəyişdirməyə müqavimət) bağlıdır

Gücün fiziki tərifi: F = ma

Güc Newtons-da ölçülür

İş: qüvvə istiqamətində bir dəyişikliyə səbəb olan güc ölçüsü.

İş = F • d, burada F = qüvvə və d = qüvvə istiqamətində yerdəyişmə. • nöqtə məhsuludur.

İş joule ölçülür.

Performans: müəyyən bir vaxt intervalı üçün nə qədər işin aparıldığının ölçüsüdür

P = W / t

Başqa sözlə, qüvvə müəyyən bir müddət aralığında qüvvə istiqamətində bir sürüşməyə səbəb olduğuna işarə edir.

Güc joules / saniyə və ya vattla ölçülür.