İtalyan dilində "il" və "lo" arasındakı fərq nədir?


cavab 1:

Bu suala artıq verilmiş digər yaxşı cavablardan kiçik bir istisna, "lo" sözünün "quello" qısaldılmış bir versiyası kimi istifadə edilməsi (və eyni şəkildə "la" "kvella" nın qısaldılmış versiyası kimi).

"İstəyirəm" demək istəsən, ya "io voglio quello / quella", ya da "io lo / la voglio" deyə bilərsiniz. Bu yalnız kontekstdə (məsələn, əvvəlki cümlələr) "bunun" nə olduğunu aydın göstərdiyi təqdirdə baş verə bilər.


cavab 2:

Ən qısa cavab: əksər hallarda il və son sözlərinin əvvəlində it səsli birləşmə olmayan üç samit ilə çoxluq meydana gətirdiyi sözlərdən əvvəl istifadə olunur. Digər cavablarda deyildiyi kimi bunlar:

  • s + samit (eyni zamanda ş tonunu yaradan sc) p + samit (bu dz ton olduğu üçün) y və i samit kimi davranırsa (lo Ionio-da olduğu kimi, digər nümunələr çox nadirdir) gl + Sait, buna bənzər səbəblərə görə

cavab 3:

Ən qısa cavab: əksər hallarda il və son sözlərinin əvvəlində it səsli birləşmə olmayan üç samit ilə çoxluq meydana gətirdiyi sözlərdən əvvəl istifadə olunur. Digər cavablarda deyildiyi kimi bunlar:

  • s + samit (eyni zamanda ş tonunu yaradan sc) p + samit (bu dz ton olduğu üçün) y və i samit kimi davranırsa (lo Ionio-da olduğu kimi, digər nümunələr çox nadirdir) gl + Sait, buna bənzər səbəblərə görə

cavab 4:

Ən qısa cavab: əksər hallarda il və son sözlərinin əvvəlində it səsli birləşmə olmayan üç samit ilə çoxluq meydana gətirdiyi sözlərdən əvvəl istifadə olunur. Digər cavablarda deyildiyi kimi bunlar:

  • s + samit (eyni zamanda ş tonunu yaradan sc) p + samit (bu dz ton olduğu üçün) y və i samit kimi davranırsa (lo Ionio-da olduğu kimi, digər nümunələr çox nadirdir) gl + Sait, buna bənzər səbəblərə görə

cavab 5:

Ən qısa cavab: əksər hallarda il və son sözlərinin əvvəlində it səsli birləşmə olmayan üç samit ilə çoxluq meydana gətirdiyi sözlərdən əvvəl istifadə olunur. Digər cavablarda deyildiyi kimi bunlar:

  • s + samit (eyni zamanda ş tonunu yaradan sc) p + samit (bu dz ton olduğu üçün) y və i samit kimi davranırsa (lo Ionio-da olduğu kimi, digər nümunələr çox nadirdir) gl + Sait, buna bənzər səbəblərə görə

cavab 6:

Ən qısa cavab: əksər hallarda il və son sözlərinin əvvəlində it səsli birləşmə olmayan üç samit ilə çoxluq meydana gətirdiyi sözlərdən əvvəl istifadə olunur. Digər cavablarda deyildiyi kimi bunlar:

  • s + samit (eyni zamanda ş tonunu yaradan sc) p + samit (bu dz ton olduğu üçün) y və i samit kimi davranırsa (lo Ionio-da olduğu kimi, digər nümunələr çox nadirdir) gl + Sait, buna bənzər səbəblərə görə

cavab 7:

Ən qısa cavab: əksər hallarda il və son sözlərinin əvvəlində it səsli birləşmə olmayan üç samit ilə çoxluq meydana gətirdiyi sözlərdən əvvəl istifadə olunur. Digər cavablarda deyildiyi kimi bunlar:

  • s + samit (eyni zamanda ş tonunu yaradan sc) p + samit (bu dz ton olduğu üçün) y və i samit kimi davranırsa (lo Ionio-da olduğu kimi, digər nümunələr çox nadirdir) gl + Sait, buna bənzər səbəblərə görə

cavab 8:

Ən qısa cavab: əksər hallarda il və son sözlərinin əvvəlində it səsli birləşmə olmayan üç samit ilə çoxluq meydana gətirdiyi sözlərdən əvvəl istifadə olunur. Digər cavablarda deyildiyi kimi bunlar:

  • s + samit (eyni zamanda ş tonunu yaradan sc) p + samit (bu dz ton olduğu üçün) y və i samit kimi davranırsa (lo Ionio-da olduğu kimi, digər nümunələr çox nadirdir) gl + Sait, buna bənzər səbəblərə görə