Alman dilində "yenidən yüklə" və "yenidən yüklə" arasındakı fərq nədir?


cavab 1:

Alman dilində çətin bir sahəyə işarə etdiniz, bəzi fellər var, "birlikdə işləyən fellər". Bu vəziyyətdə hər bir birləşmə ayrıca yazılır, burada fel felə əməl edir.Amma infinitivdə fel birlikdə yazılır və işarə əvvəlcə gəlir. Yenidən yükləmə sonsuzdur, birinci şəxsdən sonra tək yükləyirəm.


cavab 2:

Aşağıdakı cavab kimi, heç biri yoxdur.

Bütün sonsuz formalar (yenidən yükləmə kimi) birində mürəkkəb hissəcik fellərdir ("yenidən yükləmək", ikinci dəfə yenidən yükləmək).

Imperativ "Yenidən yüklə!" və ya 1-ci şəxs "yenidən yükləyirəm" hissələri bölünmüşdür.

Mark Tvenin "ayrılmaq" sözünü iki səhifəyə ayırdığı "ayrılmaq" barədə hekayəsinə bir nəzər yetirin.