Bank terminologiyasında iqtisadi kapital ilə vençur kapitalı arasında nə fərq var?


cavab 1:

İqtisadi kapital, kitablarındakı riskləri ödəmək üçün fondlara lazım olan pul miqdarı olaraq təyin olunur. Bu mənada iki termin əlaqəlidir. Bununla yanaşı, maliyyə təşkilatlarının qəbul etdiyi digər risk növləri də var: kredit riski, qarşı tərəf riski, likvidlik riski, dəyişkənlik riski, əməliyyat riski və s. Risk menecerinin nəzərinə görə, bu risklərin hamısı birlikdə şirkətin kapital kapitalını təmsil edir. Fərq budur.