Delimitasiya və icra arasında uçotda fərq nədir?


cavab 1:

Mühasibat uçotunda təminat o deməkdir ki, şirkətin müəyyən bir hadisə üçün pulu alıb-almamasından asılı olmayaraq iki tərəf arasında dəyər köçürməsinin baş verdiyi maliyyə hesabatında bir hadisə / əməliyyat qeydə alınır. Bir hadisə balans hesabatındakı aktivlər, öhdəliklər və ya kapital bölməsini dəyişdirir.

Satış, digər tərəfdən, əməliyyat üçün real pul almaq deməkdir.

Demarkasiya sistemində nağd pul şirkət tərəfindən qəbul edilə bilər və ya alınmaya bilər, lakin nağd pul həyata keçirildiyi zaman alınmalı və ya hadisə əməliyyatın son həlli üçün nağd pula çevrilməlidir.