Pul bazarı ilə kapital bazarı arasındakı fərqi necə izah edərdiniz? Maliyyə alətlərinin hansı növləri ticarət olunur? Hansı bazar daha dəyişkəndir?


cavab 1:

Kapital bazarları kapitalın artırılması və ticarət yolu ilə pulun tapıldığı sahəyə aiddir. Pul bazarı, pul vəsaitləri, sabit gəlirli qiymətli kağızlar, istiqrazlar və aşağı dəyişkənlik alətlərinin (ipotekaya dəstəkli qiymətli kağızlar kimi) birləşməsi ola bilən qarşılıqlı fond üçün bir müddətdir. Bunları müqayisə etmək olmaz, çünki iki fərqli mövzu.