Metallar arasındakı fərqi necə deyə bilərsiniz?


cavab 1:

Metallar kimyəvi və alov sınaqlarının birləşməsi ilə müəyyən edilə bilər. İndiki vaxtda bir metalı digərindən bir neçə saniyə ərzində ayırd edə biləcək bir çox instrumental metod mövcuddur. Məsələn, rentgen flüoresan spektrometrlər eyni zamanda əksər metalları müəyyən edə bilər. Bununla birlikdə, XRF alətləri bahadır.

Əl XRF analizatorları son 10 ildə bazara çıxdılar. Bu əl alətləri normal XRF alətlərindən daha ucuzdur. 100.000 dollar qarşı 25.000 $.

Ərintilərin eyniləşdirilməsi üçün XRF əl cihazı: