Merlot üçün şərab şüşəsi ilə Şiraz üçün şərab arasındakı fərqi necə izah edirsiniz?


cavab 1:

Bir stəkan istifadə etməlisən? Kim bilirdi ;-)

Güman edirəm ki, burada ot alaq. Burgundy və Bordo üçün şərab eynəkləri Pinot Noir'in (daha böyük çanaq, aromatları buraxmaq üçün daha geniş səth sahəsi) daha yüksək dərəcədə incəliyini təmin etmək üçün bir qədər fərqli şəkildə inkişaf etmişdir.

Ancaq Merlot və Şiraz tam bədənli, dadlı şərablardır və onların xüsusiyyəti, yəqin ki, bir az fərqli şüşə formaları ilə artırılmazdı. Bordo laləsi və ya yumurta forması işləyərdi.

Mən ümumi istifadə üçün tünd qırmızı qabı bəyənirəm. Tökülmə ilə əlaqədar daha az narahatlıqla şərab içə bilərəm, xüsusən gecə gec pendir kursu ilə ;-)

Bir şərab şüşəsi üçün əsas meyarım dolu (yəni maksimum diametrə qədər) və boş olmamasıdır.