İntrusiv və ekstruziv misli süxurlar arasındakı fərqi necə izah edirsiniz (hər birinə bir misal göstərin)?


cavab 1:

Dərin daşlar, magmanın nisbətən yavaş soyuduğu magma kamerasında dərin bir şəkildə meydana gəlir. Bu tip qayaların taxıl ölçüsü nisbətən daha böyükdür. Misal: Dunite

Bunun əksinə olaraq, səthdə ekstruziv daşlar əmələ gəlir. Maqma səthə çıxdıqda həm soyuducu qayalarla, həm də hava ilə qarşılıqlı təsir göstərir. Nisbətən tez soyuyur və sürətli soyuması səbəbindən taxıl ölçüsü nisbətən incədir. Şüşə materialların refraktiv mikroskop altında olduğunu görə bilərsiniz.

Misal: bazalt