Diskret riyaziyyatda tək bir tam və bərabər bir tam arasındakı fərqin tək tam olduğunu necə birbaşa sübut edə bilərəm?


cavab 1:

Bunun diskret riyaziyyat sahəsinə düşdüyünə əmin deyiləm, amma bunu necə edərdim.

Hər hansı bir tam ədəd 2 m olaraq yazıla bilər, burada m tam ədəddir.

İstənilən tək tam ədəd 2n + 1 olaraq yazıla bilər, burada n tam ədəddir.

B - a fərqi 2n + 1 - 2m olaraq yazılır.

Düzəliş: 2n - 2m + 1

Qismən faktorlaşma: 2 (n - m) + 1

Əgər m və n hər ikisi tamdırsa, n - m də tam ədəddir, bu da o deməkdir:

2 (n - m) + 1 tək ədəd şəklində olur.

QED