Xalis satış və xalis mənfəət arasındakı fərqi necə təsvir edə bilərsiniz?


cavab 1:

Xalis satış (bu, yalnız ABŞ-ın maliyyə hesabatlarında satış adlanır) mənfəət və zərər hesabatında ən yüksək yerdir. Xalis satış = etdiyiniz bütün satışlar, mənfəət və zərərlər və s.)

Bundan, ümumi mənfəət və ya gəlir əldə etmək üçün mal və ya xidmətlər istehsal xərclərini çıxartın

Bu nömrədən mühəndislik, marketinq, ümumi və idarəetmə kimi "alt xətt" xərclərinizi çıxardırsınız.

Sonra əməliyyat nəticəsini əldə etmək üçün amortizasiyanı çıxartın (çox vaxt EBIT adlanır).

Faizlər və vergilər xalis gəlir əldə etmək üçün əməliyyat mənfəətindən tutulur (Böyük Britaniyada və bəzi digər Avropa ölkələrində bu bəzən səhmdarlara aid bir qazanc adlandırılır).

Xalis satış və xalis mənfəət arasındakı fərq işlə əlaqəli bütün xərclərdən yaranır.