Baxım funksiyası ilə baxım əyrisini fərqləndirin. Çatdırılma miqdarının dəyişməsi ilə çatdırılma əyriliyindəki bir dəyişiklik arasındakı fərq nədir?


cavab 1:

Təklif funksiyası, tədarük olunan kəmiyyət və təklifə təsir edən bütün amillər, məsələn, malların qiyməti, giriş qiymətləri, texnologiya, hökumət siyasəti, istehsalçı gözləntiləri və s. Arasındakı əlaqəni göstərir. Mallarla əlaqəli. Ümumiyyətlə azalır.

Bir məhsulun çatdırılma miqdarındakı dəyişiklik səhvdir.Təchizat əyrisinin öz qiymətində dəyişməsi bu məhsulun qiymətindən başqa amillərə bağlıdır.